העוז והענווה לחיי עולמים סיפורם של אליעזר ורות בן-יהודה

אליעזר שעמל כל חייו למען העם היהודי,  נולד בנירג'האזה שבהונגריה. ב-1944 עם הכיבוש הנאצי הוצב, במסגרת שירות חובה, בקסרקטין שבעיירה הנגון, משם נשלח לעבודות כפייה בקרפטים.

העז והענווה מתאר את פעילותו של אליעזר בתום המלחמה: בני עקיבא, הצלת ילדים, פליטי שואה, שליחות בארצות אירופה במסגרת נתיב: משלוח חבילות ותשמישי קדושה, עבודה יומיומית מלווה בענווה, הרחוקה מאור הזרקורים, אך אין חשובה ממנה.

בארץ פגש את רות ממשפחת אונא, משפחה דתית-תורנית, משכילה וציונית, ממוצא ייקי. אביה משה אונא, ממייסדי הקיבוץ הדתי, מהמארגנים והמדריכים של ההכשרה בגרמניה שנקראה "ברית חלוצים דתיים". רות נולדה בקיבוץ רודגס, לימים נקרא יבנה, שהוריה היו בין מייסידיו. העז והענווה לחי עולמים - ספורם האישי של אליעזר ורות וספורו של העם היהודי. סיפור של שואה ותקומה.