לוי טאובר – זכרונות

קטעי הזכרונות של לוי טאובר 

חוברת המכילה קטעי זכרונות שכתב לוי טאובר, המחולקים לשלוש חטיבות: זכרונות ילדות אישיים; זכרונות ילדות ובגרות מהעיירה קאליש; וזכרונות מסוימים מהמלחמה ומהשואה. חלק מהקטעים התפרסמו ב"ספר קאלוש: קאלושער יזכור בוך" (1980) וקטעים אחרים התפרסמו בגליונות ראש השנה של "עמיתון", בטאון בית האבות נווה-עמית ברחובות. 

"אנחנו סוברים שלזכרונות של אבא, שהם אישיים ביסודם, יש גם משמעויות כלליות יותר, והם עשויים להעניק תובנות ועניין גם לאנשים שלא הכירו אותו,"  ככתבו ילדיו, תרצה טאובר ופרופ צבי טאובר שהוציאו את החוברת לזכרו. "אנחנו מקווים שדברי הזכרונות יהוו גם יד זכרון לאיש האהוב, החכם והאמיץ הזה."