מכתבים לאביגייל

מכתבים לאביגיל - מורתי היקרה

אביגיל באב"ד החלה את צעדיה בתחום החינוך כמדריכה בכפר הנוער בן-שמן, עד שהפכה מנהלת בחטיבת הביניים בעפולה. אביגיל הפכה את החינוך לערך עליון ואת ההוראה למפעל חיים.

קובץ של מכתבי תודה והערכה, ששלחו תלמידים, מורים ואנשי חינוך למורה ולמחנכת הבלתי נשכחת.