סיפורו של חיים זר

זר סיפורי חיים - סיפורו של חיים זר

חיים נולד באפגניסטן ב- 1929. באמצע שנות השלושים, כשהתערער המצב הכלכלי והביטחון האישי של יהודי אפגניסטן, החליטו הוריו לממש את שאיפתם מדורי דורות, לעלות לארץ ולהתיישב בירושלים.

הם עברו מסע תלאות מפרך, אך לא חלב ולא דבש מצאו כאן, אלא ניכור, דלות, עוני משפיל ומחלות. אביו נפטר והותיר אותו ואת בני משפחתו רעבים ללחם. חיים היה בן אחד עשרה, כשהבין שאין לו ברירה, אלא לסמוך על עצמו. הוא עבד בסבלות, בחקלאות, בענף הבנייה, עד שהצליח לבנות את עצמו ולהיבנות כאן, והוא הקים משק במושב והקים משפחה. זה מסע הישרדות של ילד שהגיע בחוסר כול לארץ, שהייתה אז בראשית התהוותה. וסיפורו האישי שזור בסיפור הקמת המדינה.