סיפורו של ירגה זאיסאנו ארטה

זכרונות מבית ייך ומבית ארטה - סיפורו של ירגה זאיסאנו ארטה

זהו סיפור חייו של ירגה זאיסאנו ארטה שנולד במחוז גונדר שאתיופיה ועלה לארץ ב-1989, בהיותו בן ארבעים. הספר מספר את סיפורם של בני משפחתו על רקע ההפיכות באתיופיה והמצב הפוליטי המעורער, ומן הצד השני - הכמיהה לארץ ישראל.

הספר הוא גם מסמך מרתק, המתעד את סגנון חייהם ואת המסורת והמנהגים המיוחדים של "בית ישראל". ירגה מדגיש את הפער שבין התרבות המערבית ובין התרבות של בני קהילתו, יוצאי אתיופיה, וחושף את המתח שנוצר על רקע רצונם העז להתערות בחברה הישראלית, ומן הצד השני - לשמור על הייחוד, על התרבות ועל המורשת, שהביאו אתם מארץ מוצאם.