משפחת שמגר

משפחת שמגר - סיפורו של מקס שמגר

סיפור חיים של מקס שמגר מתעד שלושה דורות ושתי משפחות. משפחתו של מקס הגיעה מתוניס, ומשפחתה של רחל לבית בכר, עלתה מתורכיה. השניים רחל ומקס הכירו במושב גבע-כרמל והם נישאו למרות המתיחות ששררה אז בין העדות באותם ימים של שנות החמישים.
סיפור חיים של רחל ומקס מתאר גם את תולדות המושב ואת תולדות המדינה בשנותיה הראשונות.