סיפורו של ישראל זיידנברג

חיי ישראל  - סיפורו של ישראל זיידנברג

שראל (וולטר) זיידנברג נולד בגרמניה ב-23 דצמבר 1921 למשפחה יהודית אמידה ומתבוללת. באוגוסט 1937 עלה לארץ במסגרת עליית הנוער ונקלט בקיבוץ דגניה ב'. ב-1 בינואר 1920 נולדה ברוסיה זלטקה (יעל) גלס והתחנכה בבית יתומים בליטא. בהיותה בת עשר עלתה לארץ ונשלחה להכשרה בבית הספר החקלאי בן שמן.

חייהם של ישראל ויעל זיידנברג הצטלבו כשחברי הגרעין בדגניה ב' הצטרפו לבוגרי בן שמן להקמת קיבוץ אלומות. בתנאים הקשים של פורייה נוצר סיפור אהבתם, בעקבותיו הקימו את ביתם באלומות. ישראל לא הסתגל לחיי הקיבוץ. הזוג ושלושת ילדיהם עברו למושב השיתופי מולדת. יעל שנפטרה ב-1 נובמבר 2006, נקברה באדמת מולדת. ישראל, שהתברך בתבונת כפיים, משלב יכולת טכנית ייחודית עם רעיונות מקוריים. במהלך שנותיו המציא ופיתח כלים חקלאיים ותעשייתיים שהפכו מודל לחיקוי והביאו תועלת להתיישבות העובדת בישראל.

אבל היצירה הגדולה של חייו היא המשפחה שהעמיד- שלושת ילדיו, עשרת נכדיו, וניניו והקשר שהצליח לשמר עם נצר המשפחה בגרמניה. זהו סיפור חיים על חלוציות, על הגשמה ויצירה ובייחוד על אודות משפחה אחת אופיינית לתקופתה.