ספרים דיגיטלים

בהוצאת דפי חיים תוכלו לקבל גם ספרי זכרונות וספרים אישיים בגרסה דיגיטלית.  שיופיעו באתר.  השירות מיועד ללקוחות שפרסמו את הביוגרפיה שלהם בהוצאת דפי חיים והם מעוניינים להרחיב את קהל הקוראים ולהנגיש את הסיפור האישי שלהם לציבור הרחב, ובייחוד לקרובים ולחברים שלא קיבלו ספר מודפס.

כמו כן מיועד השירות למי שרוצה להנציח את סיפור חיים שלו ולפרסם אותו כספר דיגיטלי, שיהיה זמין לקהל קוראים רחב ובלי צורך להדפיס ספרים. הספרים הדיגיטליים מופיעים באתר דפי חיים.

הספר האחרון שהוצאנו הוא ספרו של יגאל וינשטיין "בחומר וברוח". ניתן לראותו באתר.